Novinky

.
Praxe 2020
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2020
Exkurze ČSOB
Studentské firmy spolupracují s žáky ZŠ
Ekonomická Olympiáda 2020 - Hradec Králové – Krajské kolo
PROFI GO 2020 – 1. místo a zvláštní cena poroty

Vážení rodiče, milí uchazeči,

dovolte mi prosím, abych Vás pozdravila z naší školy ACADEMIA MERCURII v Náchodě v této nelehké a nejisté době a poskytla Vám informace o tom, jak MŠMT plánuje v této situaci zorganizovat přijímací řízení.

 

Dne 27. 3. 2020 byl zveřejněn nový zákon č.135/2020 Sb. „O zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020“.

V příloze tohoto e-mailu Vám přikládám výklad tohoto zákona, poskytnutý Ministerstvem školství, kam jsem Vám žlutě označila pasáže, které jsou z mého pohledu podstatné.

 

Tento týden se také ministr školství v médiích vyjádřil, že přijímací zkoušky rozhodně zorganizovány budou, musíme jen počkat na vyhlášení termínu. Prozatímní plán je na měsíc červen.

 

 Jak tedy bude letošní přijímací řízení dle tohoto zákona vypadat:

  • Přijímací zkouška, tedy přijímací testy Cermat z ČJ a Mat se konat budou a to nejdříve 14 dní od obnovení výuky na středních školách.
  • Konkrétní termín vyhlásí ministerstvo.
  • Přijímací testy bude konat uchazeč pouze jednou a to na škole, kterou na přihlášce uvedl na 1. místě.
  • Tato 1. škola Vám pošle pozvánku k přijímací zkoušce, kde budou všechny podrobnosti ohledně organizace a konání zkoušky.
  • Výsledky přijímacích testů z 1. školy zašle Cermat oběma školám, tedy škole na 1. i 2. místě Vaší přihlášky.
  • Výsledky budou zaslány školám do 7 dní od přijímacích zkoušek.
  • Školy pak mají 1 den na určení pořadí uchazečů a zveřejnění seznamu s výsledky o přijetí či nepřijetí. Tyto seznamy budou uveřejněny na webových stránkách a vývěskách škol. Z nich se dozvíte výsledky přijímacího řízení a informaci o přijetí či nepřijetí na Vámi vybrané školy.
  • Odevzdání Zápisového lístku:

 

Varianta A) jste přijati na obě školy – máte 5 pracovních dní (ode dne zveřejnění seznamu na webových stránkách a vývěskách škol), do kdy se musíte rozhodnout a na jednu ze škol odevzdat zápisový lístek – tak potvrdíte své rozhodnutí vzdělávat se na dané škole – tímto jste na tuto školu přijati.

 

Varianta B) jste přijati jen na jednu školu, na druhé škole jste splnili přijímací kritéria, ale nejste přijati z důvodu naplnění kapacity (tzv. jste pod čarou) – pokud se rozhodnete pro školu, kam jste přijati – platí Varianta A) viz výše;

Pokud byste, ale chtěli být přijati na druhou školu, kde jste nepřijati (ale splnili jste kritéria), odevzdejte zápisový lístek na první školu (kam jste přijati), na druhé škole podejte žádost řediteli školy o „Vydání nového rozhodnutí o přijetí“, pokud se na této škole uvolní místo, škola Vás přijme (vydá vám Rozhodnutí o přijetí) a Vy si vyžádáte na první škole vydání Zápisového lístku (budete muset předložit zmíněné Rozhodnutí o přijetí), tento Zápisový lístek pak odevzdáte na druhou školu a budete zde přijati.

Pokud se na Vaší druhé škole místo neuvolní, zůstanete přijati ke studiu na první škole.

 

Varianta C) jste přijati jen na první školu, na druhé škole jste nepřijati, protože jste nesplnili přijímací kritéria (např. nedosáhli jste na minimální počet bodů) – pokud se rozhodnete pro školu, kam jste přijati – platí Varianta A) viz výše;

Pokud, ale chcete být přijati na druhou školu, kde jste nepřijati, protože jste nesplnili kritéria, odevzdejte zápisový lístek na první školu (kam jste přijati), u druhé školy si zjistěte, zda bude vypisovat 2. kolo přijímacího řízení, pokud ano, dejte tam přihlášku. Škola zorganizuje 2. kolo přijímacího řízení (nyní již bez přijímacích testů Cermat) a vydá Vám Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ve 2. kole. Pokud budete ve 2. kole přijati, vyžádáte si na první škole vydání Zápisového lístku (budete muset předložit zmíněné Rozhodnutí o přijetí) a odevzdáte ho ve druhé škole, tímto budete přijati.

Pokud nebudete přijati ke studiu ve 2. kole na Vámi nově zvolené školy, zůstáváte přijati ke studiu na škole první.

 

Další varianty jsou kombinace nepřijetí buď z důvodu naplnění kapacity (ale splnění kritérií) a nepřijetí z důvodu nesplnění kritérií. V těchto variantách postupujte dle návodu výše:

Ve škole, kde nejste přijati, ale splnili jste kritéria (jste pod čarou), podejte žádost řediteli školy o „Vydání nového rozhodnutí o přijetí“.

Ve škole, kde nejste přijati, protože jste nesplnili kritéria, přihlaste se do 2. kola přijímacího řízení.

Pokud Vaše zvolená škola nebude vypisovat 2. kolo přijímacího řízení, najděte si jiné školy, které budou, a podejte přihlášku tam, můžete podat přihlášku opět na 2 školy jako v 1. kole. Ve 2. kole již proběhne přijímací řízení bez přijímacích testů Cermat. Zápisový lístek pak odevzdáte, až budete na nějakou školu přijati.

 

V této chvíli tedy všichni čekáme na vyhlášení termínu přijímacích zkoušek. Ve chvíli, kdy bude znám tento termín, rozběhne se výše popsaný proces.

 

Informace ohledně „Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám“ a „Přijímaček nanečisto“:

Někteří z Vás jste k nám chodili na přípravný kurz k přijímacím zkouškám (kde zbývá zrealizovat poslední lekci ČJL - měla být 18. 3.) anebo/ také máte u nás podanou přihlášku k „Přijímačkám nanečisto“ (které se měly konat v sobotu 21.3.).

Protože přijímací zkoušky budou nejdříve za 14 dní po otevření školy, rozhodli jsme se, že v této době zrealizujeme poslední lekci kurzu - ČJL a nabídneme ještě žákům navíc jednu lekci (zdarma) - MAT, aby si žáci vše mohli připomenout. Po těchto dvou lekcích zorganizujeme plánované „Přijímačky nanečisto“, způsobem jakým měly původně proběhnout. Tedy jedno dopoledne (nejlépe sobota), kdy si žáci napíší testy z MAT a ČJL a dostanou vyhodnocení (tj. počet bodů + komentář učitele).

I v tomto případě našeho přípravného kurzu a zkušebních „Přijímaček nanečisto“ musíme počkat na vyhlášení termínu pro státní přijímací zkoušky ministerstvem školství. Ve chvíli, kdy bude termín znám, pošleme všem, kteří u nás máte přihlášku na kurz či na Přijímačky nanečisto, informační e-mail, kde budou veškeré organizační pokyny. Tyto pokyny budou také na webové stránce naší školy.

 

Na závěr tohoto e-mailu bych Vám všem ráda popřála hlavně zdraví, pevné nervy a trpělivost.

Pokud byste měli individuální dotazy, prosím neváhejte mne kontaktovat: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / mob. 724 170 055.

 

Budu se těšit na shledání s Vámi.

S pozdravem
Mgr. Dana Jarolímová
ředitelka školy

 

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.

Smiřických 740, Náchod

www.amnachod.cz