Novinky

2. kolo přijímacího řízení

 

...
Jednodenní praxe 2. B

 

...
Den španělské a mexické kuchyně

 

...
Výjezdní praxe studentů

 

...
ERASMUS+ - projektové setkání na ACADEMIA MERCURII v Náchodě

 

...
Soutěž v anglickém jazyce – krajské kolo v Hradci Králové

 

...
Učitelé ACADEMIA MERCURII rozvíjeli své kompetence v zahraničí 2018-2019

 

...

 

 

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., Smiřických 740, 547 01 Náchod
Tel: 491 426 893, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.amnachod.cz

  2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 V souladu s § 60f zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, stanovila ředitelka střední školy Mgr. Dana Jarolímová, jejíž činnost vykonává ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., Náchod, Smiřických 740, předpokládaný počet přijímaných uchazečů a tato kritéria přijímacího řízení:

 

Kód a název oboru vzdělání

Počet žáků

Kritéria

65-42-M/02
Cestovní ruch

6

Přijímací zkoušku (CERMAT) již uchazeč znovu nekoná. Doloží k přihlášce kopii Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z 
1. kola přijímacích zkoušek.

 Uchazeč je přijímán na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacích zkoušek a studijních výsledků ze základní školy - 1. a 2. pololetí
8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.

78-42-M/02
Ekomomické lyceum

7

78-42-M/02
Jazykové lyceum
(Ekonomické lyceum s rozšířeným studiem jazyků)

9

 

Podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení je možné do 17. 5. 2019.

Uchazeč podává vyplněnou přihlášku, která je buď potvrzená razítkem základní školy, nebo je doložena kopií vysvědčení z 8. třídy a kopií výpisu z vysvědčení z 9. třídy základní školy. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání není pro výše zmíněné studijní obory požadován. Přihláška může být zaslána poštou na adresu školy, nebo doručena osobně na sekretariát školy. K přihlášce uchazeč dokládá kopii Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z 1. kola přijímacích zkoušek. Tento výpis Vám vydá střední škola, respektive obě školy, kde jste konali přijímací zkoušky.

 Do každého oboru vzdělání budou žáci přijímáni podle pořadí úspěšnosti tak, aby nebyl překročen plánovaný počet žáků ve třídě.

 Tiskopis přihlášky lze vytisknout z webových stránek CERMAT:
https://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

 

3. 5. 2019
Mgr. Dana Jarolímová
ředitelka školy