Novinky

Praxe 2020
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2020
Exkurze ČSOB
Studentské firmy spolupracují s žáky ZŠ
Ekonomická Olympiáda 2020 - Hradec Králové – Krajské kolo
PROFI GO 2020 – 1. místo a zvláštní cena poroty

 

Záznam z 25. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice - ZNOJMO

Ve dnech 23. a 24. září 2019 se zástupci naší školy zúčastnili 25. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR, které hostila Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola Znojmo, příspěvková organizace ve Znojmě. Místem zasedání byl  Štukový sál Louckého kláštera.

Úvodní vystoupení zahájila Mgr. Eva Hubatková, ředitelka hostitelské školy, a poté proběhla i vystoupení významných hostů - pánů Jana Groise, MBA, starosty města Znojma a prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc., předsedy České komise pro UNESCO.

 Další částí programu byl blok tematických prezentací, kde Mgr. Eva Hubatková, ředitelka školy představila Základní školu JUDr. Josefa Mareše a Mateřskou školu ve Znojmě. Následně pokračovala Mgr. Gabriela Hagarová ze ZŠ JUDr. Josefa Mareše Znojmo, která přednesla příspěvek na téma „ Inkluze“. Další slovo si vzala Mgr. Lenka Reiterová, náměstkyně ředitele vedoucí odboru ochrany přírody a krajiny, botanik NP Podyjí, která mluvila o edukaci v oblasti původu potravin, potravinové bezpečnosti, hnojení a biodiverzity.

 Poté vybrané školy prezentovaly své návrhy projektů konané v rámci Týdne škol UNESCO ve školním roce 2018/2019 na téma: „Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel“, „Mezinárodní rok umírněnosti „ a „Mezinárodní rok periodické soustavy prvků“.

Ostatní školy své akce konané v rámci Týdne škol UNESCO předvedly prostřednictvím prezentací, které byly promítány ve smyčce v průběhu celého zasedání.

 V odpoledních hodinách proběhly skupinové prohlídky Znojma - hradební opevnění, radniční věž a podzemí, prohlídku historického centra města, nebo prohlídku expozice pivovarnictví.

 Druhý den byl zahájen na ZŠ JUDr. Josefa Mareše, kde proběhla návštěva hostitelské školy a kde byla možnost navštívit inspirativní hodiny, workshopy a diskuze s odborníky. Poté jsme se opět přesunuli do sálu Louckého kláštera, kde národní koordinátor zhodnotil stav členské základny, představil plán činnosti Sítě na školní rok 2019/2020 a představil témata pro nový školní rok v rámci Týdne škol UNESCO.

  • výročí úmrtí Jana Ámose Komenského
  • výročí Sametové revoluce
  • Mezinárodní rok zdraví rostlin

Na závěr Valného shromáždění opět proběhl blok prezentací vybraných škol, kde i naše škola přednesla své projekty konané v rámci Týdne škol UNESCO ve školním roce 2018/2019.

 Šárka Rudolfová