Look

Odborné praxe cestovního ruchu - průvodcovská činnost
Cambridgeské zkoušky přímo v naší škole
UNESCO - projektový týden
Odborné praxe Cestovního ruchu - 2.B a 3.B
Obhajoby studentských firem
Rychlovka na Karlově mostě a bojovka na Kampě - 2.B
Osvětim - poznávací zájezd
Holiday World Praha 2024
Základy trestní odpovědnosti - přednáška PČR
Jedeme pro Sebíka
ERASMUS+ - stínování Madrid
ERASMUS+ metodické kurzy pro učitele
Policie ČR - fyzické testy

 

ERASMUS+ metodické kurzy pro učitele

Pro období červen 2023 až listopad 2024 byl naší škole ACADEMIA MERCURII schválen projekt ERASMUS+ s názvem „Rozvoj kompetencí učitelů – klíč k evropské škole 21. století“. Cílem tohoto projektu je zapojení naší školy do mezinárodní spolupráce v oblasti vysílání žáků na pracovní stáže do zahraničí tak, aby žáci zvýšili svou konkurence schopnost na evropském trhu práce. V první fázi projektu se projekt zaměřuje na zvýšení jazykových a metodických kompetencí našich vyučujících. Projekt odstartoval výjezdem Mgr. Dany Jarolímové ředitelky školy na metodický kurz Project Based Learning do Dublinu (Irsko) a byl následován Mgr. Ivanou Šimkovou koordinátorkou projektu ERASMUS+ do Valety (Malta) na metodický kurz Advanced Digital Technology in the Classroom. 

Advanced Digital Technology in the Classroom je metodický kurz, který aktualizuje vědomosti učitele v oblasti e-learningu tak, aby vyučující uměl maximálně využívat  potenciál svých studentů v oblasti IT a stal se tak prostředkem k nejlepším vzdělávacím výsledkům. Pomocí praktických cvičení se učitelé naučili, jak vytvořit interaktivní hodiny za použití základních, ale i pokročilých funkcí online nástrojů a aplikací. Naučili se také hodnotit validitu těchto nástrojů a zvážit jejich přínos a potencionální úskalí. 

Project Based Learning je také metodický kurz pro učitele, jehož zavedením ve výuce se zvyšuje kompetence studentů v oblasti řešení problémů, jejich komunikačních schopností a využívání IT technologií. Jedná se o kompetence, které studenti tolik potřebují pro práci na projektech a při mezinárodní spolupráci.  Pro studenty má tento způsob vedení výuky i nadčasový cíl a to je zvýšení jejich konkurence schopnosti na trhu práce. 

Mgr. Dana Jarolímová
ředitelka školy