Look

"Všude dobře, doma nejlépe" - dětská animace třídy 1.B (cestovní ruch) pro MŠ Alšova a Březinova
3.B - odborné praxe cestovního ruchu: Jindřichův Hradec, Červená Lhota, Horšovský Týn, Kratochvíle, Rožmberk, Kašperk, ...
2.B - odborné praxe cestovního ruchu: klášter Broumov, státní hrady a zámky: Bouzov, Kašperk, Kynžvart, Žleby, Jindřichův Hradec, Lemberk, Nové Město nad Metují, Náchod, ....
"NO BACKPACK DAY" u nás ve škole - skvělý nápad žáků 1.B ....sbalit si věci do čehokoliv jiného než-li batohu ....
Sportovní den v MŠ Alšova
Maturanti 2022
Exkurze 3. ročníku do ČNB v Praze
Kateřina Jelínková 3.B - úspěch v národní výtvarné soutěži „Světové dědictví UNESCO"
JA firmy
Praxe 1. B – cestovní ruch
Sportovně-turistický kurz Krkonoše.... třída 2.A 18.5.-20.5. 2022
ERASMUS+ Malta/Gozo - žákovské mobility
Exkurze ČSOB
Soutěž ve finanční gramotnosti – celostátní kolo
ERASMUS+ Madrid - žákovské mobility
Sbírka na Ukrajinu pro Zvoněnku
ERASMUS+ schůzka učitelů na gymnáziu ve Vordingborgu (Dánsko)
Témata škol UNESCO
Dějepisna olympiáda
ERASMUS+ - průvodcování Prahou v anglickém a španělském jazyce
30. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2022
Přivítání na náchodské radnici - Erasmus+ projektové setkání Malty, Španělska a Dánska na ACADEMIA MERCURII
2.A na lyžařském výcviku ve Zdobnici v Orlických horách

SPORTOVNÍ MANAGEMENT
studijní obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

 

Studijní obor Sportovní management je vhodný pro žáky, kteří chtějí:

 • aktivně sportovat na amatérské či profesionální úrovni,
 • skloubit sportovní kariéru se středoškolským studiem,
 • domluvit se dvěma světovými jazyky,
 • umět na počítači,
 • orientovat se v ekonomických disciplínách,
 • uplatnit se ve sportovním a ekonomickém řízení klubů a jiných subjektů se zaměřením na sport,
 • získat nejnižší trenérskou a rozhodcovskou licenci,
 • mít možnost pokračovat ve studiu sportovního managementu či na jiných vysokých školách zaměřených na sport či ekonomické disciplíny,
 • mít uplatnění i po skončení své sportovní kariéry.

 

 

                                                                                   

Žákům naší školy nabízíme:

 • výuku bez odpoledního vyučování,
 • možnost ubytování a stravování,
 • kvalitní přípravu k maturitní zkoušce, včetně maturit nanečisto,
 • individuální přístup ke každému studentovi,
 • možnost studia dle individuálního studijního plánu.

 

 

 

 

Absolvent oboru Sportovní management získá znalosti a dovednosti z oblastí:

 • ekonomicko-manažerských,
 • biomedicínských (somatologie a fyziologie tělesné zátěže),
 • sportovní teorie,
 • fungování těla v zátěži,
 • organizování a vedení moderního tréninku,
 • řízení klubů po ekonomické stránce,
 • práce s výpočetní technikou,
 • cizích jazyků (AJ + NJ/FJ/ŠJ/RJ),
 • zásad první pomoci,
 • žák má možnost získat nejnižší trenérskou a rozhodcovskou licenci.

 

Uplatnění absolventa:

je velmi široké – od pracovních míst na různých organizačních úrovních ve sportovních klubech až po národní instituce a zařízení nabízející rekreační, rehabilitační a volnočasové aktivity:

 • vedení, správa a provoz sportovních klubů, tělovýchovných a sportovních zařízení, center volného času (fitness, wellness, …),
 • vedení dětí a mládeže – licencovaní trenéři,
 • sportovní agentury, sportovní zařízení měst a obcí,
 • konzultační a poradenská činnost,
 • trenér, rozhodčí,
 • fyzioterapie, rehabilitace,
 • reklamní a marketingové agentury,
 • výroba a prodej sportovního zboží,
 • instituce specializované na pořádání sportovních akcí,
 • služby v oblasti sportu a rekreace,
 • specialista sportovních programů pro zdravotně postižené,
 • vlastní podnikatelské aktivity,
 • všechny oblasti národního hospodářství (výrobní podniky, bankovnictví, pojišťovnictví, mezinárodní obchod, státní správa, personalistika, ekonomicko- administrativní pozice, …).

 

 

Maturita se skládá ze čtyř zkoušek:

 1. český jazyk a literatura – ústní a písemná zkouška,
 2. cizí jazyk nebo matematika – ústní a písemná zkouška,
 3. ekonomika – ústní a písemná zkouška,
 4. volitelný předmět – ústní zkouška

 

Volitelný předmět maturitní zkoušky si žáci volí sami podle svých potřeb aktuálního dalšího uplatnění. Žáci volí z předmětů, které škola vyučuje, např.: management, marketing, biologie, informatika, psychologie a další….včetně zaměření na sport!