Look

Adaptační pobyt 1.A
Výlet 3.B do Pardubic

 

JA firmy

 

Studenti 3.ročníku si i v tomto roce vyzkoušeli, jaké to je uspět s vlastní studentskou firmou. Výsledky svého snažení a své získané zkušenosti obhajovali na konci dubna před porotou, jejíž členové se podnikání dlouhá léta úspěšně věnují.