Novinky

Školní výlet 3. ročníku do kempu Pecka

 

...
*MŮŽEŠ PODNIKAT*

 

...
Odborné praxe: Španělsko vs. ČR

 

...
Pracovní exkurze do ZOO Dvůr Králové n. L.

 

...
„Všude dobře doma nejlíp“

 

...
Prezentace studentských firem Junior Achievement

 

...
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení 2019

 

...
ERASMUS+ - ACADEMIA MERCURII na schůzce koordinátorů v Itálii

 

...
Odborné praxe

 

...
Jednodenní praxe 2. B

 

...
Den španělské a mexické kuchyně

 

...
Výjezdní praxe studentů

 

...
ERASMUS+ - projektové setkání na ACADEMIA MERCURII v Náchodě

 

...

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 

1. pololetí............................................................ 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019

2. pololetí ..........................................................  1. 2. 2019 – 28. 6. 2019

 

- podzimní prázdniny........................................... 29. 10. a  30. 10. 2018

- vánoční prázdniny............................................. 22. 12. 2018– 2. 1. 2019

- pololetní prázdniny........................................... 1. 2. 2019

- jarní prázdniny .................................................  4. 2. –  10. 3. 2019

- velikonoční prázdniny ....................................... 18. 4. a  19. 4. 2019

- hlavní prázdniny ...............................................  29. 6. 2019  – 1. 10. 2019

 

Opravné maturitní zkoušky 2016/2017:

státní MZ (didaktické testy a písemné práce) .............3. - 10. 9. 2018 - (OA Náchod)

písemná MZ (praktická)       .................................. 30. 8. 2018 (AM)

ústní MZ        ...................................................... 11. 9. 2018 (AM)

 

Maturitní zkoušky 2017/2018:

státní MZ (didaktické testy a písemné práce) …… od 2.5. do 15.5.2019 - (bude upřesněno)

písemná MZ (praktická)       .................................. od 1. 4. 2019 - (bude upřesněno)

ústní MZ        ………………………………………................od 16. 5. do 10. 6. 2019 - (bude upřesněno)

            

Přijímací zkoušky (jednotné) v 1.kole přijímacího řízení se konají: od 12. 4. do 26. 4. 2019

Jednotná zkouška se koná ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 28. 9. 2018
Jednotné testy budou vyhodnoceny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání do 28.4. 2019

                 

 Dny otevřených dveří:                     26. - 27. 10. 2018, 23. - 24. 11. 2018, 10. 12. 2018, 11. - 12. 1. 2019, 4. 2. 2019

                                                   všední dny: od 8:00 do 18:00 hodin
                                                   sobota:      od 8:00 do 18:00 hodin

                                                                                         

Termíny porad:

Zahajovací porada: 27. 8. 2018 (9:00 hidin)         

Klasifikační a čtvrtletní porady:
21. 11. 2018; 23. 1. 2019; 10. 4. 2019;   24. 6. 2019 - (závěrečná porada pro 1.-3. ročník)                                                     

Klasifikační porada pro 4. ročníky:  20. 3. 2018  - 3. čtvrtletí
                                               29. 4. 2019  - závěrečná

                                              
 Pracovní porady budou svolávány na poslední středu v měsíci a dle potřeby.  

 

Sportovní kurz  pro 3. ročník:                               31. 8. – 9. 9. 2018 Chorvatsko
Adaptační kurz pro 1. ročník:                                 3. 9. – 7. 9. 2018 Desná v Jizerských horách
Lyžařský kurz pro 2. ročník:                                     22. 2. -  27. 2. 2019

 

Schůzky s rodiči:

26. 9. 2018                               - od 16:30 hodin – pro 1. ročník                 

21. 11. 2018                             - od 16:30 hodin – pro všechny ročníky                                          

20. 3. 2019                               - od 16:30 hodin – pro 4. ročník 

10. 4. 2019                               - od 16:30 hodin – pro 1. - 3. ročník  

                                                                                                                                            

 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.