Novinky

Odborné praxe

 

...
Jednodenní praxe 2. B

 

...
Den španělské a mexické kuchyně

 

...
Výjezdní praxe studentů

 

...
ERASMUS+ - projektové setkání na ACADEMIA MERCURII v Náchodě

 

...
Soutěž v anglickém jazyce – krajské kolo v Hradci Králové

 

...
Učitelé ACADEMIA MERCURII rozvíjeli své kompetence v zahraničí 2018-2019

 

...

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 

1. pololetí............................................................ 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019

2. pololetí ..........................................................  1. 2. 2019 – 28. 6. 2019

 

- podzimní prázdniny........................................... 29. 10. a  30. 10. 2018

- vánoční prázdniny............................................. 22. 12. 2018– 2. 1. 2019

- pololetní prázdniny........................................... 1. 2. 2019

- jarní prázdniny .................................................  4. 2. –  10. 3. 2019

- velikonoční prázdniny ....................................... 18. 4. a  19. 4. 2019

- hlavní prázdniny ...............................................  29. 6. 2019  – 1. 10. 2019

 

Opravné maturitní zkoušky 2016/2017:

státní MZ (didaktické testy a písemné práce) .............3. - 10. 9. 2018 - (OA Náchod)

písemná MZ (praktická)       .................................. 30. 8. 2018 (AM)

ústní MZ        ...................................................... 11. 9. 2018 (AM)

 

Maturitní zkoušky 2017/2018:

státní MZ (didaktické testy a písemné práce) …… od 2.5. do 15.5.2019 - (bude upřesněno)

písemná MZ (praktická)       .................................. od 1. 4. 2019 - (bude upřesněno)

ústní MZ        ………………………………………................od 16. 5. do 10. 6. 2019 - (bude upřesněno)

            

Přijímací zkoušky (jednotné) v 1.kole přijímacího řízení se konají: od 12. 4. do 26. 4. 2019

Jednotná zkouška se koná ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 28. 9. 2018
Jednotné testy budou vyhodnoceny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání do 28.4. 2019

                 

 Dny otevřených dveří:                     26. - 27. 10. 2018, 23. - 24. 11. 2018, 10. 12. 2018, 11. - 12. 1. 2019, 4. 2. 2019

                                                   všední dny: od 8:00 do 18:00 hodin
                                                   sobota:      od 8:00 do 18:00 hodin

                                                                                         

Termíny porad:

Zahajovací porada: 27. 8. 2018 (9:00 hidin)         

Klasifikační a čtvrtletní porady:
21. 11. 2018; 23. 1. 2019; 10. 4. 2019;   24. 6. 2019 - (závěrečná porada pro 1.-3. ročník)                                                     

Klasifikační porada pro 4. ročníky:  20. 3. 2018  - 3. čtvrtletí
                                               29. 4. 2019  - závěrečná

                                              
 Pracovní porady budou svolávány na poslední středu v měsíci a dle potřeby.  

 

Sportovní kurz  pro 3. ročník:                               31. 8. – 9. 9. 2018 Chorvatsko
Adaptační kurz pro 1. ročník:                                 3. 9. – 7. 9. 2018 Desná v Jizerských horách
Lyžařský kurz pro 2. ročník:                                     22. 2. -  27. 2. 2019

 

Schůzky s rodiči:

26. 9. 2018                               - od 16:30 hodin – pro 1. ročník                 

21. 11. 2018                             - od 16:30 hodin – pro všechny ročníky                                          

20. 3. 2019                               - od 16:30 hodin – pro 4. ročník 

10. 4. 2019                               - od 16:30 hodin – pro 1. - 3. ročník  

                                                                                                                                            

 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.