Novinky

#ErasmusDays
Záznam z 25. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice - ZNOJMO
Okresní kolo škol v přespolním běhu se konalo 26. 9.2019 v Polici n. M.
Adaptační kurz 1. ročníku v Jizerských horách
Odborná stáž ve Španělsku

 

#ErasmusDays

Dne 11. 10. 2019 byl odstartován nový projekt ERASMUS+ „European Citizenship – cultural heritage unites us“, který potrvá do 31. 8. 2021. Partnerské školy v tomto projektu jsou střední školy z Malty, Dánska a Španělska. Celý projekt připravila a sepsala naše paní učitelka a koordinátorka mezinárodních projektů Mgr. Ivana Šimková a naše škole je tedy v tomto projektu koordinátorskou školou. Do projektu bylo vybráno 12 žáků školy dle jejich motivačních dopisů.

 

Záznam z 25. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice - ZNOJMO

Ve dnech 23. a 24. září 2019 se zástupci naší školy zúčastnili 25. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR, které hostila Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola Znojmo, příspěvková organizace ve Znojmě. Místem zasedání byl  Štukový sál Louckého kláštera.

Úvodní vystoupení zahájila Mgr. Eva Hubatková, ředitelka hostitelské školy, a poté proběhla i vystoupení významných hostů - pánů Jana Groise, MBA, starosty města Znojma a prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc., předsedy České komise pro UNESCO.

 Další částí programu byl blok tematických prezentací, kde Mgr. Eva Hubatková, ředitelka školy představila Základní školu JUDr. Josefa Mareše a Mateřskou školu ve Znojmě. Následně pokračovala Mgr. Gabriela Hagarová ze ZŠ JUDr. Josefa Mareše Znojmo, která přednesla příspěvek na téma „ Inkluze“. Další slovo si vzala Mgr. Lenka Reiterová, náměstkyně ředitele vedoucí odboru ochrany přírody a krajiny, botanik NP Podyjí, která mluvila o edukaci v oblasti původu potravin, potravinové bezpečnosti, hnojení a biodiverzity.

 Poté vybrané školy prezentovaly své návrhy projektů konané v rámci Týdne škol UNESCO ve školním roce 2018/2019 na téma: „Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel“, „Mezinárodní rok umírněnosti „ a „Mezinárodní rok periodické soustavy prvků“.

Ostatní školy své akce konané v rámci Týdne škol UNESCO předvedly prostřednictvím prezentací, které byly promítány ve smyčce v průběhu celého zasedání.

 V odpoledních hodinách proběhly skupinové prohlídky Znojma - hradební opevnění, radniční věž a podzemí, prohlídku historického centra města, nebo prohlídku expozice pivovarnictví.

 Druhý den byl zahájen na ZŠ JUDr. Josefa Mareše, kde proběhla návštěva hostitelské školy a kde byla možnost navštívit inspirativní hodiny, workshopy a diskuze s odborníky. Poté jsme se opět přesunuli do sálu Louckého kláštera, kde národní koordinátor zhodnotil stav členské základny, představil plán činnosti Sítě na školní rok 2019/2020 a představil témata pro nový školní rok v rámci Týdne škol UNESCO.

  • výročí úmrtí Jana Ámose Komenského
  • výročí Sametové revoluce
  • Mezinárodní rok zdraví rostlin

Na závěr Valného shromáždění opět proběhl blok prezentací vybraných škol, kde i naše škola přednesla své projekty konané v rámci Týdne škol UNESCO ve školním roce 2018/2019.

 Šárka Rudolfová

 

Adaptační kurz 1. ročníku v Jizerských horách

fotogalerie ZDE:

Druhý zářijový týden se pro první ročník konal seznamovací kurz v pěkném prostředí Jizerských hor v penzionu Černá Říčka. Nejen utvoření nového třídního kolektivu a navázání nových přátelství, ale poznávání zajímavostí v okolí bylo cílem tohoto kurzu.

Viděli jsme harrachovské skláře, Mumlavské vodopády, poznali zámek Lemberk, v Jablonci n. N. bižuterii a její muzeum a nakonec se vykoupali a zrelaxovali v aquaparku. Krásné výhled do okolí jsme měli z vrcholu Ještěd.

S krásným počasím a kvalitní stravou se adaptační kurz velmi vydařil.

                                                                                                                 Mgr. Martin Vrabec

 

Okresní kolo škol v přespolním běhu se konalo 26. 9.2019 v Polici n. M.

 

 

 

 

 

 

 

Naše družstvo dívek obsadilo krásné 3. místo a chlapci 4. místo!

Naši školu reprezentovali: Brklová Andrea, Šimková Krystýna, Šolínová Denisa, Náglová Radka, Kopecká Michala, Šrajbrová Nikola a chlapci Prouza Filip, Osoba Adam, NyČ Adam, Sochor Rostislav, Nývlt Tomáš.

 Za reprezentaci školy děkujeme!!!!!                                                                               MV

 

Odborná stáž ve Španělsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žákyně 3. ročníku studijního oboru Cestovní ruch Tereza Škodová a Eliška Klučková se zúčastnily odborné výměnné stáže ve Španělsku. Dívky pracovaly na recepci hotelu Ciudad de Lleida, kde měly možnost procvičit si, jak studovanou španělštinu a angličtinu, tak své odborné znalosti z předmětů služeb cestovního ruchu. Ubytování bylo realizováno v rodinách žáků partnerské školy Institut Maria Rúbies. Jedná se o střední odbornou školu ve městě Lleida, se kterou naše škola spolupracuje již třetím rokem. I v tomto školním roce 2019/2020 budeme organizovat další výměnné pracovní stáže pro žáky naší školy.
Mgr. Dana Jarolímová

 

EU CITIZENSHIP

 

Školní výlet 3. ročníku do kempu Pecka

Poslední týden v červnu se třída 3. AB vypravila na školní výlet do kempu Pecka, aby strávila poslední dny školy v příjemném prostředí.
Kemp poskytuje dobré zázemí a bohaté sportovní vyžití, jako je plavecký bazén, kurty na volejbal, nohejbal a beachvolejbal. Dále je zde možné hrát stolní tenis, basketbal a  využít trampolínu nebo horolezeckou stěnu.
Protože jsme byli na výletě v období největších veder, přes den byli všichni u bazénu a opalovali se. Navečer se zájemci o sport účastnili různých her, například:  basketbal, stolní tenis a kriket.
Večer jsme poseděli u ohně, poslouchali hudbu a opekli buřty. Přišla také řada na noční turistický výšlap na hrad Pecka za východem slunce.
Doufám, že se všem výlet líbil, tak jako mě a přeji všem příjemné a dlouhé prázdniny.
Třídní učitel - H. Sršeň

 

Odborné praxe: Španělsko vs. ČR

Fotogalerie ZDE:

Letošní školní rok, opět organizujeme pro naše žáky výměnnou pracovní stáž. Naším partnerem je střední odborná škola ve španělské Lleidě - Institut Maria Rúbies. Dvě žákyně španělské střední školy právě vykonávají svoji odbornou praxi zde v Náchodě. Jejich pobyt je organizován jako klasická výměna. Tedy, zase příští týden odjedou dvě žákyně naší školy do španělské Lleidy, kde bude řada na nich, aby si poradily se svojí španělštinou a angličtinou na recepci v hotelu Ciudad de Lleida.

Dívkám přejeme, aby se jim odborné praxe vydařily a zůstaly na ně jen ty nejlepší vzpomínky!

 

Pracovní exkurze do ZOO Dvůr Králové n. L.

V úterý 18. 6. 2019 se první ročník, v rámci výuky biologie, vydal pracovně do ZOO Dvora Králové n. L., kde žáci měli plnit zadané úkoly týkající se živočichů žijících v dané ZOO.
Výstupem exkurze byla seminární práce na určené téma.
Mgr. Martin Vrabec – učitel BIO

 

*MŮŽEŠ PODNIKAT*

24.6. se v naší škole pořádala již tradiční beseda s podnikateli v rámci programu „Můžeš podnikat“. Tento program má za úkol inspirovat studenty k podnikavosti a podpořit je na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti. Beseda inspirovala žáky k tomu, aby byli aktivní a sebevědomí, aby ve svém životě realizovali své plány a sny, a měnili tak naši společnost k lepšímu.
Tento rok se besedy zúčastnili pan Josef Piňos majitel společnosti CONSIT s.r.o. a pan Jiří Grund zastupující firmu GRUND. Za jejich ochotu sdílet s žáky své podnikatelské příběhy moc děkujeme a přejeme jim hodně úspěchů v budoucím podnikání!