Novinky

Přijímací řízení
„Brand Yourself“ - projekt ERASMUS+ Katovice (Polsko)
Turnaj středních škol ve stolním tenise
Madrid - schůzka koordinátorů nového Erasmus+
Běh do zámeckých schodů 24. 10. 2019 v Náchodě
EXKURZE NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA V PRAZE

 

„Brand Yourself“ - projekt ERASMUS+ Katovice (Polsko)

Studenti z pěti zemí: Itálie, Španělska, Turecka, Estonska a ČR, se sešli v Polsku, v Katovicích na týdenním mezinárodním setkání, které bylo plné workshopů, přenášek a besed. Ty měly za úkol představit různé aspekty pojící se s podnikáním a podnikavostí mladých lidí. Celý projekt byl komunikován v anglickém jazyce. Českou republiku zastupovali 4 žáci naší školy: Nela Kultová 4.A, Adam Osoba 3.B, Filip Prouza 3.B a Filip Ducháč 2.B.

Základní cíle projektu:

  • Enhance entrepreneurial mindsets and skills of young people via formal education, non-formal and informal learning.
  • Promote the acquisition, by all young people, of digital skills to enable young people to fully exploit the potential of the digital world.
  • Promote cultural awareness among young people.

 

Turnaj středních škol ve stolním tenise

V úterý 5. 11. 2019 se konal v náchodské „plechárně“ okresní přebor středních škol ve stolním tenise. Naši borci obsadili 4. místo, když nás reprezentovali: Hejzlar Michal, Janata Martin, Pajkrt Filip a Prouza Filip.
Turnaj celkově vyhrálo SOŠ a SOU Hronov a postupuje do krajského finále.

Za reprezentaci děkujeme.
Mgr. Martin Vrabec – učitel TEV  

 

Madrid - schůzka koordinátorů nového Erasmus+

Ve dnech 28.- 30.10. 2019 se uskutečnilo první setkání koordinátorů nového projektu ERASMUS+ "European Citizenship – Cultural heritage unites us", kterou zorganizovala partnerská střední škola v Madridu. Sešli se zde zástupci všech partnerských zemí z Dánska, Španělska, Malty a České republiky. Hlavním důvodem této schůzky bylo školení ICT v platformách eTwinning a Twinspace, které se budou v našem novém projektu využívat. Domluveny byly také term& iacute;ny budoucích mezinárodních setkání, produkty projektu, organizace schůzek či online přenosu, webové stránky a další potřebné záležitosti nezbytné k zdárnému průběhu projektu. 

Naše první mezinárodní setkání bude realizováno formou online konference dne 16. 12. 2019. Pro všechny žáky účastnící se projektu to bude příležitost poznat se s ostatními účastníky v partnerských zemích a odstartovat tak práci na společném projektu.

Mgr. Dana Jarolímová
ředitelka školy

 

 

Běh do zámeckých schodů 24. 10. 2019 v Náchodě

Naše družstva dívek a chlapců, v tradičním běhu na počest výročí 17. listopadu, obsadila nádherná 2. místa!!! Závod se konal za hojné účasti závodníků ZŠ a SŠ a všem přálo krásné podzimní počasí.Naši školu reprezentovali: Brklová Andrea, Šimková Kristýna, Šolínová Denisa, Náglová Radka, Procházková Kateřina, a chlapci Prouza Filip, Osoba Adam, NyČ Adam, Čech Alexander, Nývlt Tomáš.

Za reprezentaci školy děkujeme!!!!! MV

 

EXKURZE NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA V PRAZE

Fotogalerie ZDE

Dne 16. 10. 2019 jsme byli na exkurzi letišti Václava Havla v Praze. Měli jsme možnost prohlédnout si letiště i jinak než jen cestující, kteří se přepravují leteckou dopravou.
Exkurze byla velice zajímavá. Viděli jsme všechny 3 terminály, měli jsme i možnost naživo vidět spoustu typů letadel, jak soukromá letadla, tak i největší letadlo na světě. Seznámili jsme se s chodem letiště, jak funguje odbavení zavazadel, jak  vypadají gatezóny, měli jsme možnost se podívat i do V.I.P. salonku.
Tuto exkurzi považujeme za velice vydařenou a zajimavou. My i celá naše třída se těšíme na další podobné akce.

 Za třídu 1. AB Anika a Erika Suchánkovi

 

Praha - praxe

Dne 15. října 2019 se žáci 4. a 3. ročníku, studijního oboru cestovní ruch, účastnili odborné praxe v Praze. Prohlídku vedly žákyně 4. ročníku Eliška Letzelová, Barbora Skleničková, Nikol Línková, Karolína Dostálová a Viktorie Janková. Společně sestavily trasu prohlídky, která započala na Vyšehradě, pokračovala přes Pražský hrad, Malostranské náměstí, dále přes Karlův most, Kampu a Most Legií a byla ukončena na Staroměstském náměstí.

 

eTwinningový projekt „Tell Me a Story – Cuéntame un cuento“

Mgr. Ivana Šimková, vyučující španělského a anglického jazyka a koordinátorka mezinárodních projektů, připravila eTwinningový projekt pro žáky naší školy. Na projektu budou pracovat další dvě střední školy z Francie a Norska a zúčastnění žáci tak budou mít skvělou příležitost procvičit si svoji španělštinu.

 

Appleby (Velká Británie) – ERASMUS+ - schůzka koordinátorů

fotogalerie ZDE:

Ve dnech 13. – 16. října se konala schůzka koordinátorů projektu ERASMUS+ „Moving Waters – how water shapes us“. Na této schůzce se sešli zástupci partnerských zemí Itálie, Německa, Nizozemí, Velké Británie a České republiky. Společně byla zhodnocena práce na projektu, který trval dva roky a během něhož se žáci všech partnerských škol seznámili jak s těmito zeměmi, tak s jejich historií a kulturou, vzdělávacím systémem a způsobem života vůbec. Byla utvořena přátelství, která trvají dodnes, žáci si procvičili svoji angličtinu a získali mnoho zkušeností a zážitků, které je v jejich rozvoji posunuly zase o krok dál. Děkujeme všem účastníkům projektu – byli jste skvělí!

Již nyní se těšíme na nový projekt ERASMUS+, který odstartoval 11.10.2019. Tento projekt nese název „European Citizenship – Cultural heritage unites us“ a budou se ho účastnit partnerské školy ze Španělska, Dánska, Malty a České republiky.

 

#ErasmusDays

Dne 11. 10. 2019 byl odstartován nový projekt ERASMUS+ „European Citizenship – cultural heritage unites us“, který potrvá do 31. 8. 2021. Partnerské školy v tomto projektu jsou střední školy z Malty, Dánska a Španělska. Celý projekt připravila a sepsala naše paní učitelka a koordinátorka mezinárodních projektů Mgr. Ivana Šimková a naše škole je tedy v tomto projektu koordinátorskou školou. Do projektu bylo vybráno 12 žáků školy dle jejich motivačních dopisů.

 

Záznam z 25. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice - ZNOJMO

Ve dnech 23. a 24. září 2019 se zástupci naší školy zúčastnili 25. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR, které hostila Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola Znojmo, příspěvková organizace ve Znojmě. Místem zasedání byl  Štukový sál Louckého kláštera.

Úvodní vystoupení zahájila Mgr. Eva Hubatková, ředitelka hostitelské školy, a poté proběhla i vystoupení významných hostů - pánů Jana Groise, MBA, starosty města Znojma a prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc., předsedy České komise pro UNESCO.

 Další částí programu byl blok tematických prezentací, kde Mgr. Eva Hubatková, ředitelka školy představila Základní školu JUDr. Josefa Mareše a Mateřskou školu ve Znojmě. Následně pokračovala Mgr. Gabriela Hagarová ze ZŠ JUDr. Josefa Mareše Znojmo, která přednesla příspěvek na téma „ Inkluze“. Další slovo si vzala Mgr. Lenka Reiterová, náměstkyně ředitele vedoucí odboru ochrany přírody a krajiny, botanik NP Podyjí, která mluvila o edukaci v oblasti původu potravin, potravinové bezpečnosti, hnojení a biodiverzity.

 Poté vybrané školy prezentovaly své návrhy projektů konané v rámci Týdne škol UNESCO ve školním roce 2018/2019 na téma: „Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel“, „Mezinárodní rok umírněnosti „ a „Mezinárodní rok periodické soustavy prvků“.

Ostatní školy své akce konané v rámci Týdne škol UNESCO předvedly prostřednictvím prezentací, které byly promítány ve smyčce v průběhu celého zasedání.

 V odpoledních hodinách proběhly skupinové prohlídky Znojma - hradební opevnění, radniční věž a podzemí, prohlídku historického centra města, nebo prohlídku expozice pivovarnictví.

 Druhý den byl zahájen na ZŠ JUDr. Josefa Mareše, kde proběhla návštěva hostitelské školy a kde byla možnost navštívit inspirativní hodiny, workshopy a diskuze s odborníky. Poté jsme se opět přesunuli do sálu Louckého kláštera, kde národní koordinátor zhodnotil stav členské základny, představil plán činnosti Sítě na školní rok 2019/2020 a představil témata pro nový školní rok v rámci Týdne škol UNESCO.

  • výročí úmrtí Jana Ámose Komenského
  • výročí Sametové revoluce
  • Mezinárodní rok zdraví rostlin

Na závěr Valného shromáždění opět proběhl blok prezentací vybraných škol, kde i naše škola přednesla své projekty konané v rámci Týdne škol UNESCO ve školním roce 2018/2019.

 Šárka Rudolfová