Novinky

Dny otevřených dveří

 

...
Zámecké schody - závody

 

...
Turnaj středních škol ve stolním tenise

 

...
ACADEMIA MERCURII v Mnichově na projektu Erasmus+

 

...
Jednodenní praxe 4. B – Praha

 

...
Exkurze na letišti Václava Havla v Praze

 

...

Harmonogram ústních maturitních zkoušek

 

Uzavření 4. ročníku:

Závěrečná klasifikační porada
(uzavření známek za 2. pololetí) - 25. 4. 2018
Vydání vysvědčení – 30. 4. 2018

Maturitní zkouška 2018
do 31. března 2018 - odevzdání seznamů četby k maturitní zkoušce z českého jazyka (doporučujeme odevzdat cca 14 dní předem ke kontrole, po termínu již není možná oprava)

1)Praktické maturitní zkoušky (školní, písemné):

4. A Ekonomické lyceum:
EKO/ ÚČE – 18. duben 2018

4. B Cestovní ruch:
SLU,PRX – 18. duben 2018

 

2)Státní maturitní zkouška – písemná část:

ČJ - písemná práce – 11. 4. 2018
       didaktický test – 3. 5. 2018

MAT – didaktický test – 2 5. 2018

AJ – písemná práce – 2. 5. 2018
        didaktický test – 4. 5. 2018

RUJ – písemná práce - 2. 5. 2018
        didaktický test – 3. 5. 2018

 

 3) Ústní maturitní zkoušky:

21. – 25. května 2018

  • Přesný harmonogram bude vyvěšen ve třídách a na webu školy 30. 4. 2018
  • Žáci se mají možnost registrovat navýsledkovém portále žáka (VPŽ) pomocí kódu VPŽ, který je uveden na pozvánce k MZ, na adrese: cermat.cz – zde budou uveřejněny jejich ohodnocené didaktické testy a písemné práce
  • Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky - vydávají se ve škole
  • Předávání maturitního vysvědčení se koná tradičně na radnici města Náchod
  • Pokud žák nesloží úspěšně některou část maturitní zkoušku v jarním termínu, přihlásí se k opravnému podzimnímu termínu a to prostřednictvím školy do 25. 6. 2018
  • Žáci 4. ročníku jsou žáky školy do 30. 8. 2018 do tohoto data je za ně placeno zdravotní pojištění.
  • Školné za celý školní rok 2017/2018 včetně června je třeba mít zaplacené do ústních maturitních zkoušek. Ten, kdo má nastavený trvalý účet na měsíční splátky po datu 18. 5., je třeba účet zarazit a poslední měsíc zaplatit hotově v kanceláři školy.