Novinky

Projekty ERASMUS+
Zahájení školního roku 2020/2021
Praxe 2020
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2020
Exkurze ČSOB
Studentské firmy spolupracují s žáky ZŠ
Ekonomická Olympiáda 2020 - Hradec Králové – Krajské kolo
PROFI GO 2020 – 1. místo a zvláštní cena poroty

 

3. B – jednodenní praxe

Dvůr Králové nad Labem

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 žákyně 3. B, Adéla Melicharová a Aneta Francová, průvodcovaly výjezdovou praxi ve Dvoře Králové nad Labem. Zúčastnili se jí studenti 3. B, kteří mohli vidět kostel sv. Jana Křtitele, ve kterém proběhla prohlídka s průvodcem. Dozvěděli jsme se něco o historii kostela a o rukopisu Královedvorském. Dále jsme viděli Městské muzeum (Kohoutův Dvůr), Šindelářskou věž, Mariánské sousoší, kašnu se sochou Záboje, Starou radnici, kino Svět a Hankův dům. Počasí nám přálo, vše se vydařilo podle plánu, celou akci tudíž hodnotíme kladně.

za 3. B Adéla Melicharová a Aneta Francová

 

Rychnov nad Kněžnou

Dne 16. 04. 2018 jsme v rámci odborného předmětu pořádali průvodcovskou činnost v Rychnově nad Kněžnou. Z Náchoda jsme časně z rána vyjeli vlakem a seznámili jsme naši třídu s okolními městy. Po příjezdu do cílové stanice jsme zahájili procházku po městě, která začínala rovnou na vlakovém nádraží. Prošli jsme nejnavštěvovanější místa jako například Staré náměstí, zámek, pivovar nebo synagogu. Nemohli jsme zapomenout zmínit ani významné osobnosti, které úzce souvisí s Rychnovem – Karla Poláčka, Jiřího Šlitra nebo Františka Martina Pelcla. Náš výlet do tohoto malebného města, ležícího v Královehradeckém kraji, jsme zakončili u kostela sv. Havla, kde jsme se rozloučili a naši procházku ukončili. 

za 3. B  Jana Havlová

 

Jaroměř a Josef

Dne 18. 4. 2018 jsme absolvovali výjezdovou praxi do Jaroměře a do pevnostního města Josefov. Praxi provedli žáci 3. B Dominik Macek, Marek Bílek a Daniel Zeman. Naši spolužáci mohli v Jaroměři vidět korunní bránu, náměstí Československé armády, vojenské muzeum, park a nádraží. V Josefově viděli kostel Nanebevstoupení Páně a nechyběla ani prohlídka pevnosti Josefov. Tam jsme si prohlédli Bastion I. a podzemí a vyslechli jsme si vynikající výklad od pana průvodce. 

za 3. B Daniel Zeman

 

Pardubice

Dne 4. 5. 2018 byla třída 3. AB na výjezdové praxi v Pardubicích, průvodkyněmi byly Lucie Rotterová a Dominika Soumarová. Přivítání proběhlo v Náchodě a poté jsme pokračovali vlakem do Pardubic s přestupy ve Starkoči a v Hradci Králové. Po příjezdu jsme vyrazili od nádraží po tzv. Stezce Viléma z Pernštejna. Poznali jsme Zelenou bránu, Pernštejnské náměstí společně s domem U Jonáše a dále také automatické mlýny. Naše nohy náš dále zanesly k zámku a Tyršovými sady jsme se dostali ke kostelu sv. Bartoloměje, kde se průvodkyně se studenty rozloučily a studenti se vydali na cestu domů.

za 3. B Lucie Rotterová

 

Výměnný projekt s nizozemským gymnáziem

V týdnu od 16. do 20. dubna se studenti Dante Burdych, Pavel Jirman, Jan Týfa a Eliška Letzelová zúčastnili výměnného programu s nizozemským gymnáziem CSG Willem van Oranje v Oud-Beijerlandu. Tento týden strávili se svými hostitelskými rodinami, zúčastnili se výuky probíhající v angličtině, navštívili nejstarší holandské město Dordrecht a jeho zajímavá muzea a nakonec si prohlédli hlavní město Amsterdam. Věříme, že se jim účast v tomto projektu líbila, že si zdokonalili svou angličtinu a kromě toho si přivezli mnoho nezapomenutelných zážitků.

 

ERASMUS+ - projektové setkání na ACADEMIA MERCURII

V polovině dubna přivítala náchodská střední škola ACADEMIA MERCURII své partnery ze španělských a litevských středních škol v rámci závěrečného setkání společného projektu Erasmus+. Tématem projektu, který je určen především učitelům 10 středních škol a jejich žákům z 3 zemí, je výuka k podpoře podnikatelského ducha žáků pro jejich úspěšné budoucí uplatnění ve společnosti. Projekt se zabývá vzájemnou výměnnou zkušeností učitelů i žáků s formami a metodami výuky, které v žácích budují potřebné postoje k podnikání a které jim pomáhají získat cenné znalosti a zkušenosti v oblasti podnikání pro jejich budoucí profesní život. ACADEMIA MERCURII přispěla projektu souborem svých aktivit vedoucích k podpoře podnikavosti, a to například ukázkami odborné praxe svých studentů - průvodců z oboru Cestovní ruch v turisticky zajímavých lokalitách Adršpach a Státní zámek Náchod a předvedením činnosti studentských fiktivních firem (Ekonomické lyceum) či studentských společností zakládaných žáky oboru Cestovního ruchu v rámci mezinárodního programu Junior Achievement.

Tímto pátým projektovým setkáním, které bylo zároveň i závěrečné (šlo již o druhé setkání v Náchodě), byl tento projekt financovaný programem Erasmus+ týkající se podpory podnikání mladých lidí úspěšně završen. Spolupráce škol ale nekončí, školy plánují další společné aktivity a žáci ACADEMIA MERCURII a partnerské španělské školy mají již od loňského roku možnost trávit své odborné praxe v katalánské metropoli Lleidě nebo zde v Náchodě. Projekt byl pro naši školu velkým přínosem a zároveň i branou k další spolupráci při výměnných odborných praxích našich studentů v zahraničí.

Mgr. Ivana Šimková

 

Didaktická procházka v ruském jazyce – Hradec Králové

Fotogalerie ZDE:

Dne 9. 4. 2018 se žáci 1. až 3. ročníku, kteří se učí ruský jazyk, zúčastnili didaktické procházky v Hradci Králové. Během této akce, kterou pro žáky připravili studenti Pedagogické fakulty v Hradci Králové společně s jejich vyučujícím Mgr. Miroslavem Půžou, Ph, D., plnili různé úkoly. Celá tato akce byla zakončena kvízem o Rusku v jedné z učeben pedagogické fakulty (pomoci aplikace Plickers). Úkoly a kvíz nejlépe zvládli:

 1. místo – Anastasiya Hereta (2. ročník)
 2. místo – Karla Viktorová, Alžběta Rýdlová a Michaela Lagronová (2. ročník)
 3. místo – Petra Janušová, Petr Karmín, Filip Černý a Klára Šatná (1. ročník)

 Mgr. Jaromír Tomek
učitel ruského jazyka

 

Vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

 

SETKÁNÍ V ANGLII BŘEZEN 2018 – PROJEKT ERASMUS+ MOVING WATERS

Fotogalerie ZDE:

Překrásnou jezerní oblast Lake District a starobylé městečko Appleby v Anglii navštívilo 5 žáků a 2 učitelé náchodské ACADEMIA MERCURII, soukromé střední školy, během druhého projektového setkání žáků všech partnerských škol (ČR, Anglie, Itálie, Německo a Holandsko) v druhé polovině března v rámci projektu spolufinancovaném programem Erasmus+ s názvem „Moving waters – how water shapes us“.

Projekt je zaměřen na vliv vody na lidskou činnost, a proto byla projektová práce žáků zacílena na zhodnocení environmentálních a socioekonomických dopadů nedávných povodní v oblasti Cumbria po bouři Desmond. Žáci podnikli sérii návštěv venkovských a městských oblastí (např. jezero Windermere a městečko Keswick), aby mohli být svědky dopadu povodní, následné obnovy a prevence těchto záplav. Součástí bylo setkání s osobnostmi důležitým pro programy obnovy a prevence (např. s pracovníky environmentálních center, s nimiž měli žáci i možnost vyzkoušet si proces vyhodnocování stupně znečištění říční vody pomocí odběru vzorků bezobratlých živočichů) a naopak i s obyčejnými lidmi z městečka Appleby a okolí, kteří žákům odpovídali na otázky týkající se jejich vyrovnání se s následky těchto ničivých záplav.

Žáci byli ubytováni v rodinách žáků partnerské školy a budou jim moci jejich pohostinnost oplatit za rok při projektovém setkání ve městě Náchod. Do té doby se ale ještě uskuteční projektová setkání žáků v Itálii a Německu. Pomyslnou třešničkou na dortu byla pro žáky naší školy návštěva skotského města Edinburgh, kde před svým návratem domů měli ještě možnost navštívit královský palác a další významné památky.

 

Veletrh fiktivních firem na Výstavišti v Holešovicích v Praze

Dne 22. 3. 2018 se naše fiktivní firma Hřiště Mercurii s. r. o. zúčastnila mezinárodního veletrhu fiktivních firem na Výstavišti v Holešovicích v Praze. Tentokrát však pouze jako návštěvníci, nikoliv jako soutěžící.

Na veletrhu se představilo 110 žákovských a studentských firem, z toho 60 bylo ze zahraničí, přesněji ze Slovenska, Rakouska, Belgie, Rumunska, Španělska a Itálie.

Celou akci podtrhoval doprovodný program, jehož součástí bylo kromě pěveckých výstupů na začátku i stand up vystoupení známého českého komika Lukáše Pavláska.

Firmy soutěžily v několika kategoriích:

 • nejlepší firma veletrhu
 • nejlepší stánek
 • nejlepší katalog
 • nejlepší prezentace
 • "Natoč svůj svět"
 • 90 sekund ve výtahu
 • nejlepší podnikatelský záměr

 Tento veletrh byl pro naši firmu velmi inspirativní a v mnoha věcech poučný. Získané zkušenosti využijeme v dalších letech na zvýšení úrovně naší fiktivní firmy.

 

Krajské kolo soutěže v ruském jazyce

Dne 19. března se žákyně 3. ročníku Dominika Soumarová zúčastnila krajského kola soutěže v ruském jazyce. V poslechové části obsadila pěkné 7. místo, celkově se umístila na 10. příčce.

Dominice děkujeme za reprezentaci školy.  

Mgr. Jaromír Tomek
učitel ruského jazyka

 

LYŽAŘSKÝ KURZ – ACADEMIA MERCURII 2018

Fotogalerie ZDE:

V letošním školním roce jsme opět uspořádali lyžařský kurz pro žáky a žákyně 1., 2.  a 3. ročníků v Javořím dole na chatě Sokolka. Kurz proběhl ve dnech 4. – 9. 3. 2018 pod vedením pana učitele Igora Chmelaře. Všichni žáci jej zvládli na výbornou, ať už na lyžích, snowboardech či při službách v kuchyni.

Sněhové podmínky byly vynikající a velkým přínosem bylo i večerní lyžování. Krásné počasí, velké množství sněhu a osvětlená sjezdovka byly nezapomenutelným zážitkem. 

Lyžařský kurz hodnotíme velice pozitivně a těšíme se na další rok. Ahoj na sněhu.

Šárka Rudolfová

 

Veletrh fiktivních firem v Náchodském Beránku

Dne 15. 2. 2018 se naše studentská fiktivní firma Hřiště Mercurii s. r. o. zúčastnila veletrhu fiktivních firem v Náchodském Beránku. Veletrhu se zúčastnilo celkem 21 fiktivních firem z celé České republiky. I na tomto veletrhu musela každá firma odprezentovat zaměření své firmu v českém a anglickém jazyce.

Soutěžilo se ve třech kategoriích:  

 1. Soutěž o nejlepší firmu - naše firma se probojovala na krásné 7. místo. Kritéria hodnocení byla především vzhled stánku, úvodní prezentace, právní náležitosti FF. Dále pak i obchodní rozhovor a účetní doklady.

 2. Soutěž o nejlepší katalog - Soutěž hodnocená odborníky v oboru grafiky ze Střední školy propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí.

 3. Soutěž o nejsympatičtější firmu - soutěž hodnotila veřejnost, hosté veletrhu a žáci 3. ročníku OA Náchod. Hodnoceno bylo pouze první místo, které jsme bohužel neobsadili.

Celkově byl Náchodský veletrh pro naši školu hodnocen jako úspěšný a dokázali jsme konkurenceschopnost mezi školami z celé České republiky.