Novinky

Přijímací řízení
Turnaj středních škol ve stolním tenise
Madrid - schůzka koordinátorů nového Erasmus+
Běh do zámeckých schodů 24. 10. 2019 v Náchodě
EXKURZE NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA V PRAZE
Praha - praxe
eTwinningový projekt „Tell Me a Story – Cuéntame un cuento“
Appleby (Velká Británie) – ERASMUS+ - schůzka koordinátorů

 

ERASMUS+ - projektové setkání na ACADEMIA MERCURII

Fotogalerie ZDE:

V posledním dubnovém týdnu přivítala náchodská střední škola ACADEMIA MERCURII své partnery ze španělských a litevských středních škol v rámci spolupráce na projektu Erasmus+. Tématem projektu, který je určen především učitelům 10 středních škol a jejich žákům z 3 zemí, je výuka k podpoře podnikatelského ducha žáků pro jejich úspěšné budoucí uplatnění ve společnosti. Projekt se zabývá vzájemnou výměnnou zkušeností učitelů i žáků s formami a metodami výuky, které v žácích budují potřebné postoje k podnikání a které jim pomáhají získat cenné znalosti a zkušenosti v oblasti podnikání pro jejich budoucí profesní život. ACADEMIA MERCURII přispěla projektu souborem svých aktivit vedoucích k podpoře podnikavosti, a to například ukázkami odborné praxe svých studentů - průvodců z oboru Cestovní ruch v turisticky zajímavých lokalitách Adršpach, Dobrošov a Státní zámek Náchod, prezentacemi svých studentů o činnosti jejich fiktivních firem (Ekonomické lyceum) či studentských společností zakládaných žáky oboru Cestovního ruchu v rámci mezinárodního programu Junior Achievement.

Po tomto úspěšném setkání v Náchodě (které je již druhým setkáním v rámci projektu), bude program Erasmus+, týkající se podpory podnikání mladých lidí, pokračovat další školní rok setkáními v Litvě a španělské Lleidě. Projekt bude završen v roce 2018 zde v Náchodě.

Mgr. Ivana Šimková

 

Výměnný pobyt v Holandsku

Fotogalerie ZDE:

První dubnový týden skupina studentů z Academia Mercurii odletěla do Holandska navštívit ve městě Oud-Beijerland své přátele z holandského bilinguálního gymnázia Willem van Oranje. Studenti měli možnost nejen rozšířit si své znalosti o Holandsku a jeho kultuře v rámci poznávacích výletů po městech Rotterdam a Amsterdam, ale především rozšířit si slovní zásobu během výuky některých školních předmětů v angličtině, která je jazykem výuky tohoto bilinguálního gymnázia. Zajímavá byla výuka fyziky, matematiky či zeměpisu a nové zážitky jsme získali i během hodin umění či tělocviku. Studenti byli přivítáni radním města Oud-Beijerland a poté si zahráli poznávací hru Scavenger-hunt. Společný program byl v odpoledních hodinách vystřídán programem, kteří studenti sdíleli se svými holandskými přáteli, v jejichž rodinách byli těchto 5 dní ubytováni a vzniklo tak nejedno přátelství, které bude pokračovat vzájemnými návštěvami o letních prázdninách. A co bylo na našem výletu nejpřekvapivější? Holandsko nám vůbec neukázalo svou deštivou tvář, a tak jsme měli možnost procházet se (nebo se projíždět na kole, což je v Oud-Beijerland běžnější než chůze) mezi vodními kanály plnými vodního ptactva za slunečného počasí! A nyní se už můžeme těšit, až v září opět přijedou noví studenti tohoto holandského gymnázia na výměnný pobyt k nám do Náchoda a budou navázána nová přátelství s našimi studenty.

 

Dopoledne mezi seniory

I když se naše studentská společnost Tour Guide zabývá pořádáním zájezdů za kulturou a poznáním, rozhodli jsme se uspořádat pro seniory z Penzionu pro seniory – Hotel Metuj v Novém Městě nad Metují nevšední dopoledne.
Protože ve svých praxích na našem oboru Cestovního ruchu provázíme po hradech, zámcích a pevnostech návštěvníky, tak nás napadlo, něco z těchto praxí ukázat těm, kteří se na tato místa nedostanou.
3. 2017 jsme tak uspořádali přednáškové dopoledne provázené prezentacemi obrázků z těchto míst seniorům ze zmíněného penzionu. Hovořili jsme o samotném Novém Městě nad Metují, dále o České Skalici, o městu, se kterým je spojeno jméno spisovatelky Boženy Němcové i o národní přírodní rezervaci o Adršpašských skalách.
Také o nedalekém pevnostním městě Josefově, což bylo velmi poutavé a zajímavé vystoupení Míši Brožové, kdy se dostala se svým vyprávěním i do vzdálené historie tohoto města.
Někteří z nás provázeli i dále od našeho regionu, takže obyvatelé Penzionu pro seniory slyšeli i o romantickém hradu Bouzov, o zámku Buchlovice a o Lednickém zámku, který patří mezi nejkrásnější komplexy v České republice.
Dopoledne jsme zakončili malým kvízem, což bylo i rozptýlením pro seniory.
Ti od druhé studentské společnosti na naší škole KEP Trading company obdrželi nástěnné kalendáře, které studentská společnost sama navrhla a nechala vyrobit. Tento jejich dar byl velmi příhodný, neboť kalendář obsahuje fotky historických památek. Bylo to pěkné zakončení celé naší společenské akce v Pensionu pro seniory.

 

 

Veletrh FF Praha

Ve čtvrtek, dne 23. 3., jsme se jako Pohřební ústav Rakvička, s.r.o. jeli podívat na jeden z největších Evropských veletrhů fiktivních firem v Praze za účelem uskutečňování obchodů, poznání nových zkušeností a zlepšení obchodních dovedností.


Naší prioritou bylo poznat obchodní praktiky ostatních firem, se kterými jsme se setkali. Celkově tam účinkovalo 142 fiktivních firem z 10 evropských zemí, např. ze Slovenska, Rakouska, Belgie, Finska, Bulharska a mnoho dalších.

 

Veletrh v Náchodě

Dne 15. 3. 2017 se konal veletrh fiktivních firem v Náchodě. Třída 3. A. se poprvé zúčastnila se svou fiktivní firmou Pohřební ústav Rakvička s. r. o.  Měla možnost svou firmu představit v českém i anglickém jazyce na základě předem připravené prezentace.  Žáci komunikovali s českými i zahraničními zákazníky a uzavírali obchody s ostatními fiktivními firmami na veletrhu.

Na konci veletrhu se vyhlásilo pořadí fiktivních firem, které se posuzovalo podle správnosti dokladů, schopnosti komunikovat a úrovně přípravy. Z 19 zúčastněných firem se Pohřební ústav Rakvička s. r. o. umístil na 17. místě.  V hodnocení tiskových výstupů a designu katalogu se umístil na 4. místě.

 

Krajské kolo soutěže v ruském jazyce

15. března 2017 se Dominika Soumarová, žákyně 2. ročníku, zúčastnila krajského kola soutěže v ruském jazyce. V poslechové části obsadila třetí místo. V celkovém součtu bodů se poté umístila na krásném devátém místě. Dominice blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

 

Poznávací zájezd do Osvětimi

Fotogalerie ZDE:

Dne 13. 3. 2017 studentská společnost Tour Guide uspořádala pro studenty naší školy Academia Mercurii soukromá škola, s. r. o. poznávací zájezd do koncentračního tábora Osvětim - Auschwitz.
Náplní činnosti Studentské společnosti je možnost vyzkoušet si skutečné podnikání v rámci školní výuky. Jsme studenti třetího ročníku oboru Cestovní ruch. Naše společnost se zabývá pořádáním zájezdů. Realizace tohoto zájezdu byla pro nás další dobrá zkušenost a příležitost ověřit si dovednosti ve svém oboru.
Všichni účastníci tohoto zájezdu měli možnost prohlédnout si jak koncentrační tábor Auschwitz I., tak i vyhlazvací tábor Auschwitz II. -  Birkenau.
Osvětim (německy Auschwitz, polsky Oświęcim) je asi čtyřtisícové městečko v jižním Polsku. Za druhé světové války bylo pohlceno rozpínající se německou „Říší“. Brána tábora s nápisem "Arbeit macht frei" (práce osvobozuje) je dnes nejznámějším symbolem  Auschwitz.
Birkenau polsky Brzezinka je vesnice přibližně 3 kilometry od města Osvětim. Během druhé světové války byla vesnice anektována Třetí říší a přejmenována na Birkemau. Na jejím území od října 1941 vyrostl nacistický vyhlazovací tábor Auschwitz - Birkenau, resp. jeho výstavba Auschwitz II - Birkenau. Obyvatelstvo Březinky bylo vysídleno a domy byly přestavěny nebo rozebrány a použity pro potřeby tábora.
Zde jsme si všichni uvědomili hrůzy 2. světové války.

 

Němčina

Dalším z vyučovaných cizích jazyků je řeč našich sousedů, tedy němčina. Žáci prvních až třetích ročníků měli možnost poměřit své znalosti se svými spolužáky. Nejlépe si vedli:
 
1.místo Anna Suková (2. ročník)
2.místo Martin Janata (1. ročník)
3.místo Anna Kůsová (2. ročník)
 
Srdečně blahopřeji.
 
Mgr. Jan Šnajdr
vyučující NEJ

 

Veletrh cestovního ruchu 2017

Fotogalerie ZDE:

Pod vedením učitelů, p. Igora Chmelaře a p. Martina Vrabce, se žáci 1. až 4. ročníku zúčastnili již 26. ročníku Holiday World aneb veletrh cestovního ruchu v Praze. Exkurze probíhala v pohodovém duchu při slunečném a teplém dni. Na tomto veletrhu CR měli žáci možnost si prohlédnout stánky z různých koutů světa a cestovní kanceláře. Tyto státy zde ukazují svou kulturu. Kromě jednotlivých států se zde objevily i kraje České republiky. Na veletrhu jsme zjistili, že i Česká republika má co nabídnout.

 Žáci měli také možnost si ověřit své znalosti v různých soutěžích a hrách. 

 

Lyžařský kurz 2017 2.AB

Fotogalerie ZDE:

Ve dnech 5. - 10. 2. 2017 se žáci 2. AB zúčastnili lyžařského kurzu.

Kurz probíhal  za ideálních sněhových podmínek na chatě Sokolka v Javořím dole v Krkonoších. Pod vedením pana učitele Igora Chmelaře, Martina Vrabce a paní ředitelky Dany Jarolímové se  žáci každý den pilně zdokonalovali v lyžařských dovednostech. K tomu výborně posloužila sjezdovka u chaty Dakota, která byla nedaleko naší chaty.

A těm, kterým svah nestačil a měli stále dostatek sil, vyrazili na večerní lyžování do Pece pod Sněžkou.

Celý proběhl kurz v přátelské a pohodové atmosféře. Velký dík patří nejen paní kuchařce Janě Genrtové, která nám po celou dobu báječně vařila a starala se o nás, ale zejména děkujeme učitelům, kteří pro nás lyžařský kurz zorganizovali a umožnili tak naší třídě strávit spolu čas jinak, než ve školních lavicích.

Celý kurz hodnotíme velice kladně a doufáme, že i další lyžařské výcviky proběhnou alespoň tak dobře, jako ten náš, nebo ještě lépe. SKOL!!!!!!!!!!!

 Za třídu 2. AB Anna Kůsová