Novinky

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Licence fitness instruktora pro naše studenty
Odborné praxe cestovního ruchu - průvodcovská činnost
Cambridgeské zkoušky přímo v naší škole
UNESCO - projektový týden
Odborné praxe Cestovního ruchu - 2.B a 3.B
Obhajoby studentských firem
Rychlovka na Karlově mostě a bojovka na Kampě - 2.B
Osvětim - poznávací zájezd
Holiday World Praha 2024
Základy trestní odpovědnosti - přednáška PČR
Jedeme pro Sebíka
ERASMUS+ - stínování Madrid
ERASMUS+ metodické kurzy pro učitele
Policie ČR - fyzické testy

Název projektu: Entrepreneurship in Schools – Creating New Opportunities in Teaching and Education

Délka projektu: 1.9.2016 – 31.8.2018

Koordinátor projektu: Mgr. Ivana Šimková

 

Webové stránky projektu:
https://entrepreneurerasmus.wordpress.com/

O projektu

Tento projekt, kterého se účastnili učitelé a žáci 10 středních škol ve 3 zemích Evropské unie (ČR, Španělsko – síť osmi středních škol ve městě Lleida a Litva), se zabýval vzájemnou výměnnou zkušeností učitelů i žáků týkajících se forem a metod výuky, které v žácích budují potřebné postoje k podnikání a které jim pomáhají získat cenné znalosti a zkušenosti v oblasti podnikání pro jejich budoucí profesní život. V rámci tohoto projektu, spolufinancovaného programem Erasmus+ školní vzdělávání Evropské Unie v rámci Výzvy 2016, byl vytvořen soubor aktivit, které jednotlivé školy pro podporu podnikatelského ducha svých žáků realizují, uskutečnilo se online setkání žáků těchto škol prostřednictvím videokonference, kde si žáci vzájemně vyměňovali své zkušenosti s projekty rozvíjejícími jejich kompetence potřebné pro jejich budoucí uplatnění na pracovním trhu a při vlastním podnikání (záznam tohoto setkání je možné získat na webové stránce tohoto projektu) a celý tento soubor aktivit byl zveřejněn na webové stránce projektu, která byla zřízena na adrese: https://entrepreneurerasmus.wordpress.com/.

ACADEMIA MERCURII přispěla do projektu souborem svých aktivit vedoucích k podpoře podnikavosti, a to například ukázkami odborné praxe svých studentů - průvodců z oboru Cestovní ruch, předvedením činnosti studentských fiktivních firem (obor Ekonomické lyceum) či studentských společností zakládaných žáky oboru Cestovního ruchu v rámci mezinárodního programu Junior Achievement. Litevské gymnázium projekt obohatilo o své zkušenosti s podobnými projekty podnikání žáků. Španělsko, které bylo zastoupeno 8 katalánskými středními školami z města Lleida, tvořícími společnou síť pro vzájemné předávání zkušeností a příkladů dobré praxe výuky na středních školách, projekt dále obohatilo svými zkušenostmi spolupráce s „inkubátorem“ mladých španělských firem CEEILLEIDA a s organizací GlobalLleida, která poskytuje teoretickou podporu mladým podnikatelům a středním školám vzdělávací programy týkající se podpory podnikání budoucích absolventů škol.

Během tohoto projektu bylo při společných setkáních ve městě Lleida (Španělsko), Stakliškés (Litva) a Náchod (ČR) společně vypracováno v anglickém jazyce, který byl jazykem projektu, několik dokumentů, které naleznete také v publikaci s názvem „Výsledky projektu o výuce k podpoře podnikatelského ducha žáků středních škol realizovaného středními školami z České republiky, Litvy a Španělska v období září 2016 až srpen 2018“ (publikace je ke stažení pod tímto textem). V publikaci je obsažena srovnávací studie strategií a politik využívaných v zemích účastnických škol a v těchto školách k podpoře podnikavosti (tento dokument má název Comparative study of the strategies and policies used in the different countries and the different schools to foster entrepreneurship), dále soubor příkladů dobré praxe využívaných v účastnických školách k podpoře podnikavosti a podnikatelského ducha žáků (název dokumentu Summary of good practices) a návod, jak realizovat uskutečnitelný podnikatelský projekt (název dokumentu Guide of a feasible entrepreneurial project - Concretion of the guidelines for the development of an entrepreneurial project, který je také ke stažení pod tímto textem). Tento návod neobsahuje pouze kroky potřebné k uskutečnění úspěšného podnikatelského projektu, ale slouží zároveň jako autoevaluace, zda je podnikatelský projekt skutečně udržitelný, a to formou přidělování bodů každé své odpovědi v dané tabulce. Věříme, že tento návod pro realizaci uskutečnitelného podnikatelského projektu by mohl posloužit začínajícím podnikatelům k zhodnocení možné realizovatelnosti svého podnikatelského záměru.

Věříme, že náš projekt může sloužit jako příklad dobré praxe v oblasti školního vzdělávání a spolupráce mezi školami v zemích Evropské unie, a také doufáme, že námi společně vypracované dokumenty mohou pomoci nejen dalším školám při rozvoji metodiky výuky k podpoře podnikavosti žáků, ale i mladým začínajícím či budoucím podnikatelům při jejich vlastní podnikatelské činnosti.

Doufáme, že i pro Vás bude publikace vytvořená v rámci tohoto projektu zdrojem inspirace a motivace do další práce v oblasti podpory podnikání a podnikavosti mladých lidí.

 Tým ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.

 PUBLIKACE O PROJEKTU KE STAŽENÍ: ZDE (pdf.)
„Výsledky projektu o výuce k podpoře podnikatelského ducha žáků středních škol realizovaného středními školami z České republiky, Litvy a Španělska v období září 2016 až srpen 2018“

Guide fo a feasible entrepreneurial project-Czech version.pdf
Guide of a feasible entrepreneurial project - Concretion of the guidelines for the development of an entrepreneurial project

 

Přehled informací o jednotlivých projektových setkáních:

1. ERASMUS+ - projektové setkání v LLEIDĚ VE ŠPANĚLSKU

2. ERASMUS+ - projektové setkání na ACADEMIA MERCURII

3. ERASMUS+ - projektové setkání v Litvě

4. ERASMUS+ - projektové setkání v LLEIDĚ VE ŠPANĚLSKU

5. ERASMUS+ - projektové setkání na ACADEMIA MERCURII

 

Project Summary

This project was a follow up of the previous project of the coordinating school which had been focused on preventing dropping out in students’ education. We strongly believe that one of motivation tools to prevent students' early school system leaving can be their orientation and guidance towards entrepreneurship which means fostering the entrepreneurial spirit of students, which can attract students as possibility of practical skills obtaining, easily applicable in their future work lives.

Within this project, we worked at mutual exchange of good practices related to methodology of fostering entrepreneurship at students. At first, we monitored how the fostering entrepreneurship at students is approached in each participating state and school (the output is “Comparative study of strategies…”). Afterwards, we clarified in details teaching methodology resulting in fostering entrepreneurship at students with particular partner schools (in which school subjects or cross-curriculum topics or projects the good practices of fostering of entrepreneurship at students is taught) and at the same time, we took part in a few entrepreneurship fairs or educational excursions into institutions determined to foster entrepreneurship cooperating with institutions similar to Czech job centres. Obtained experience led to a joint elaboration of didactic material „Summary of good practices…“. Subsequently, we created collectively an auto-evaluation tool for commencing or future entrepreneurs, which contains steps necessary for realization of a successful entrepreneurial project and it works as well as auto evaluation if the entrepreneurial project is feasible and sustainable. This tool (the output of „Guide of a feasible entrepreneurial project…“) is being provided to commencing entrepreneurs in institutions fostering entrepreneurship and employment, such as chambers of commerce and job centres.

We find the meeting in streaming of all participating schools students very positively contributive (it took place during the second training activity in Spain). During the online Skype meeting, students were informing each other in English during live transmissions (via web cameras) about projects which were being carried out by them to obtain entrepreneurial skills and in conclusion, students evaluated which features are in common in their projects or what can be gained as inspiration for their project from the projects of other participating schools (this meeting in streaming is another project´s product and it is possible to watch its recording on the project´s webpage https://entrepreneurerasmus.wordpress.com/, which is another output of this project). A very important part of this project is establishing cooperation of partner schools which will continue after the end of the project. The example can be students exchange programme between Spanish and Czech schools for sending out of students for internships in the partner country (already in progress). We believe that thanks to our joint work we succeeded in creating didactic material useful for other schools for fostering entrepreneurship in their students so that students were motivated to continue studying and after successful finishing of their secondary school disponed with practical skills and experience with entrepreneurship, were not afraid of using them in their own entrepreneurship and herewith the unemployment in the region would be decreased.

We believe that mutual exchange of good practices was above all a great benefit for teachers and managing staff of participant schools who gained during the project new impulses and inspiration how to even better foster students’ attitude towards successful development of their entrepreneurial spirit. This knowledge is further spread by projects’ participants according to the dissemination plan in local teachers’ communities both in informal talks and participants disseminate information about the project and its results via projects’ brochures passed on in centres of teachers’ professional development and in employment supporting institutions (where also elaborated auto-evaluation tool for entrepreneurship is spread) and via workshops organized for professional community (in Lithuania where education to foster entrepreneurship is less developed than in other participant countries). We believe that projects’ goals were achieved and that it is a start to follow-up cooperation between partners. Projects’ results will be spread further in accordance with undersigned cooperation agreements with public institutions and on the projects’ webpages to help as big number of future entrepreneurs (and herewith to help to decrease unemployment) and teachers to improve education´s quality leading to fostering students’ entrepreneurial spirit and their motivation to continue studying as possible.