Novinky

Odborné praxe cestovního ruchu - průvodcovská činnost
Cambridgeské zkoušky přímo v naší škole
UNESCO - projektový týden
Odborné praxe Cestovního ruchu - 2.B a 3.B
Obhajoby studentských firem
Rychlovka na Karlově mostě a bojovka na Kampě - 2.B
Osvětim - poznávací zájezd
Holiday World Praha 2024
Základy trestní odpovědnosti - přednáška PČR
Jedeme pro Sebíka
ERASMUS+ - stínování Madrid
ERASMUS+ metodické kurzy pro učitele
Policie ČR - fyzické testy

SPORTOVNÍ MANAGEMENT
studijní obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

 

Studijní obor Sportovní management je vhodný pro žáky, kteří chtějí:

 • aktivně sportovat na amatérské či profesionální úrovni,
 • skloubit sportovní kariéru se středoškolským studiem,
 • domluvit se dvěma světovými jazyky,
 • umět na počítači,
 • orientovat se v ekonomických disciplínách,
 • uplatnit se ve sportovním a ekonomickém řízení klubů a jiných subjektů se zaměřením na sport,
 • získat nejnižší trenérskou a rozhodcovskou licenci,
 • mít možnost pokračovat ve studiu sportovního managementu či na jiných vysokých školách zaměřených na sport či ekonomické disciplíny,
 • mít uplatnění i po skončení své sportovní kariéry.

 

 

                                                                                   

Žákům naší školy nabízíme:

 • výuku bez odpoledního vyučování,
 • možnost ubytování a stravování,
 • kvalitní přípravu k maturitní zkoušce, včetně maturit nanečisto,
 • individuální přístup ke každému studentovi,
 • možnost studia dle individuálního studijního plánu.

 

 

 

 

Absolvent oboru Sportovní management získá znalosti a dovednosti z oblastí:

 • ekonomicko-manažerských,
 • biomedicínských (somatologie a fyziologie tělesné zátěže),
 • sportovní teorie,
 • fungování těla v zátěži,
 • organizování a vedení moderního tréninku,
 • řízení klubů po ekonomické stránce,
 • práce s výpočetní technikou,
 • cizích jazyků (AJ + NJ/FJ/ŠJ/RJ),
 • zásad první pomoci,
 • žák má možnost získat nejnižší trenérskou a rozhodcovskou licenci.

 

Uplatnění absolventa:

je velmi široké – od pracovních míst na různých organizačních úrovních ve sportovních klubech až po národní instituce a zařízení nabízející rekreační, rehabilitační a volnočasové aktivity:

 • vedení, správa a provoz sportovních klubů, tělovýchovných a sportovních zařízení, center volného času (fitness, wellness, …),
 • vedení dětí a mládeže – licencovaní trenéři,
 • sportovní agentury, sportovní zařízení měst a obcí,
 • konzultační a poradenská činnost,
 • trenér, rozhodčí,
 • fyzioterapie, rehabilitace,
 • reklamní a marketingové agentury,
 • výroba a prodej sportovního zboží,
 • instituce specializované na pořádání sportovních akcí,
 • služby v oblasti sportu a rekreace,
 • specialista sportovních programů pro zdravotně postižené,
 • vlastní podnikatelské aktivity,
 • všechny oblasti národního hospodářství (výrobní podniky, bankovnictví, pojišťovnictví, mezinárodní obchod, státní správa, personalistika, ekonomicko- administrativní pozice, …).

 

 

Maturita se skládá ze čtyř zkoušek:

 1. český jazyk a literatura – ústní a písemná zkouška,
 2. cizí jazyk nebo matematika – ústní a písemná zkouška,
 3. ekonomika – ústní a písemná zkouška,
 4. volitelný předmět – ústní zkouška

 

Volitelný předmět maturitní zkoušky si žáci volí sami podle svých potřeb aktuálního dalšího uplatnění. Žáci volí z předmětů, které škola vyučuje, např.: management, marketing, biologie, informatika, psychologie a další….včetně zaměření na sport!