Novinky

Adaptační kurz 1. A – září 2023 – Zdobnice v Orl. h.
Poznávací zájezd do Švédska (1. - 9. 9. 2023)
Školní výlet a vodácký kurz 3.A
2.B - Odborné praxe v cestovním ruchu
3. ročník projektu „Všude dobře doma nejlíp“ aneb jak procestovat sedm zemí za jeden den
Odborné praxe III. B – cestovní ruch
Studenti SM na Olympijském dni
Odborné praxe 1.B - cestovní ruch
Předávání maturitních vysvědčení
Praxe sportovního managementu – nábor malých fotbalistů

 

 

 

Název projektu: ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ - KLÍČ K EVROPSKÉ ŠKOLE 21. STOLETÍ
Registrační číslo projektu: 2023-1-CZ01-KA122-VET-000121364
Délka projektu: 1. 6. 2023 - 31. 11. 2024

Koordinátor projektu: Mgr. Ivana Šimková

 Shrnutí projektu:

"Jsme odbornou střední školou, která realizuje výuku v oborech cestovní ruch, ekonomické lyceum a sportovní management pro žáky, kteří se v budoucnu plánují věnovat profesím, ve kterých neobstojí bez znalosti více cizích jazyků, digit. technologií a schopnosti rychle se adaptovat na měnící se podmínky. Proto naše škola potřebuje velmi kvalifikované učitele jazyků i odborných předmětů.  Znalost cizích jazyků je považována za významnou součást konkurenceschopnosti budoucích absolventů školy na evropském trhu práce.

Škola chce vysílat žáky na pracovní stáže do evropských zemí a podat žádost o Erasmus+ KA122-VET projekt mobilit žáků za účelem získání profesních zkušeností. Nyní je zapotřebí školu pro tyto rozvojové projekty připravit, vybavit učitele lepšími kompetencemi, díky kterým budou kvalitněji vyučovat nejen žáky vysílané do projektů evropské spolupráce, ale všechny žáky školy obecně a vybaví je tak potřebnými kompetencemi pro jejich budoucí úspěšné profesní uplatnění v 21. století.

Cílem našeho projektu je připravit školu a její vyučující (kteří následně přenesou své znalosti výukou na žáky školy) pro zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti vysílání žáků na pracovní stáže do zahraničí a další projekty mezinárodní spolupráce tak, aby žáci zvýšili svou konkurenceschopnost na evropském trhu práce. Proto potřebujeme:

  • zvýšit jazykové kompetence vyučujících v anglickém jazyce u 3 vyučujících předmětů: management, zeměpis a dějepis (pro CLIL výuku) a anglický jazyk
  • osvojení znalosti nových vyučovacích metod a nástrojů 4 účastníky v kurzech a 2 účastníky formou stínování v bilingválně vyučující škole
  • získání dovedností v užití pokročilých digitálních (ICT) technologií v kurzu u 1 účastníka
  • osvojení si znalosti fungování, řízení a organizace partnerské školy formou stínování vedoucího oddělení bilingvální výuky a učitelů tohoto oddělení partnerské školy ředitelkou naší školy.

2 účastníky s cílem zlepšení angličtiny pro budoucí výuku metodou CLIL (a projekty Erasmus+) vyšleme na jazykové kurzy angličtiny, aby metodou CLIL ve svých předmětech pomohli žákům získávat odbornou anglickou terminologii.

Vyučující angličtiny, která má získat složením zkoušky C1 profesní kvalifikaci, vyjede na jazykový kurz angličtiny kombinovaný s několika hodinami metodologie výuky. Další 2 učitelky angličtiny, ředitelka školy, která učí angličtinu a učitelka španělštiny vyjedou na odlišně zaměřené metodické kurzy.

Učitelka španělštiny a angličtiny se v kurzu užití pokročilých digitálních technologií při výuce naučí používat nejnovější digitální technologie, což využije pro zkvalitnění výuky jazyků žáků školy.

Stínovat učitele angličtiny vyjedou 2 učitelky angličtiny a ředitelka školy, která bude také stínovat vedoucího odd. bilinguálních studií a učitele tohoto oddělení, aby získala informace, jak toto studium funguje a jak podobný obor realizovat v naší škole.

Pro kvalitnější přípravu žáků je nejprve nutné zvýšení jazykových a metodických kompetencí našich vyučujících (včetně znalostí digitálních ICT technologií), což zároveň prohloubí i jejich kvalifikaci a umožní jejich profesní rozvoj. Vyučující následně přenesou své nově nabyté znalosti a dovednosti výukou na žáky a zlepšením svých jazykových kompetencí zmírní své obavy ze spolupráce s jinými evropskými institucemi. Pro možné zapojení do evropské spolupráce tedy potřebujeme mít dostatečně kvalifikované učitele na úrovni evropského rozměru, kteří budou schopni odborně i jazykově připravit žáky naší školy nejen pro pracovní stáže v zahraničí a projekty evropské spolupráce, ale i následně pro evropský trh práce.

Projektu se zúčastní 6 pracovníků naší školy, kteří se zúčastní 11 mobilit s cílem připravit školu na větší zapojení do evropské spolupráce a učinit z ní konkurenceschopnou evropskou školu 21. století."